Hírlevél
TOP termékek

Facebook nyereményjáték

https://www.facebook.com/gyongyfutar.webaruhaz/

Ki kéri?

Facebook promóciós játéksorozat részvételi- és játékszabályzat

 


 

A játék szervezője

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője Vörösné Horváth Helga e.v. (adószám: 68110123-1-23)

 

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel továbbá Facebook adatlappal rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

 

A Játékban a Szervező, és a Szervező Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A JÁTÉK MECHANIZMUSA: 1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/gyongyfutar.webaruhaz) keresztül hirdeti meg.

  1. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia, a bejegyzés alá egy bármilyen tartalmú hozzászólást kell írnia.
  2. A promóciós játékban legkésőbb 2016.06.30. napjáig lehet részt venni.
  3. A nyerteseket a hozzászólók adatbázisából sorsoljuk a Be Social alkalmazás segítségével.
  4. Egy sorsoláson egy nyertest sorsolunk ki.

 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A Játékok kezdőnapja: 2019.09.17.

A Játékok lezárulnak: 2019.09.21. 20:00 órakor

NYEREMÉNY:

- KI KÉRI 05.: 100db hibás organza tasak

- KI KÉRI 06.: 50db hibás távolkeleti rivoli

- KI KÉRI 07.: 50db hibás távolkeleti rivoli

- KI KÉRI 08.: 50db hibás távolkeleti rivoli

- KI KÉRI 09.: 10db 18mm-es üveglencse

- KI KÉRI 10.: 10db 13x18mm-es üveglencse

 

 

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán, a Játék bejegyzés alatt, hozzászólásban tesszük közzé legkésőbb a játék zárónapjának megjelölt időpontot követő 1 napon belül.

 

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a promóciós játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook honlapján. A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A nyertesek nevét a Szervező a https:// www.facebook.com/gyongyfutar.webaruhaz facebook oldalon közzéteszi / továbbá facebook üzenetben értesíti.

Az értesítő üzenetben a Szervező kérni fogja a Nyertest, hogy válaszüzenetben írja meg, hogy a nyeremény átvételének melyik módját választja, személyes átvételt, vagy postai kiszállítást. Amennyiben a postai kiszállítást választja, szükség van a szállítási adatokra: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére,

  • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
  • ha az értesítő levélre 15 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  • ha jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

Amennyiben a nyertes 15 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, vagy a fent említett cselekmények miatt kizárásra kerül, a nyereményt a Szervező új nyereményjátékban hirdeti meg.

MODERÁLÁS

A szervező fenntartja a jogot, hogy az olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, moderálja vagy eltávolítsa.

 

ADATKEZELÉS

A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Játék szervezője, Vörösné Horváth Helga e.v. egyben az Adatkezelő is, így az Ön alábbiakban meghatározott személyes adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A promóciós játékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a alábbiakban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez.

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

A Kezelt személyes adatok köre:

- A nyeremény személyes átvétele esetén: Név

- A nyeremény postai kiszállítása esetén: Név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím

Az Adatkezelő a nyertes személyes adatait a nyeremény kiszállításán kívül egyéb célra nem használja fel, és harmadik féllel sem osztja meg.

 

 

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Webáruház készítés